Uproszczona forma płacenia podatku, polegająca na tym, iż płacimy określoną stawkę podatku zależną tylko od przychodu (z pominięciem kosztów).

SPRAWDŹ DLA KOGO RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Oferujemy:

  • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałtu) i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
  • obsługa online lub tradycyjna,
  • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
  • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K,
  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
  • roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych,
  • doradztwo podatkowe,
  • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS

Aby przygotować wycenę dla Twojej firmy musimy poznać jej specyfikę.
Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o szczegółach.

Masz pytania? Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik