Nasza firma wykonuje wszystkie usługi, które składają się na tzw. obsługę kadrowo-płacową.

SPRAWDŹ DLA KOGO KADRY I PŁACE

Oferujemy:

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników,
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego,
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • Prowadzenie akt osobowych,
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych,
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego,
 • Dokonywanie stosownych przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia,
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników,
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa,
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych,
 • Przeglądy typu compliance,
 • Pomoc w trakcie audytów,
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy,
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy,
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego

Aby przygotować wycenę dla Twojej firmy musimy poznać jej specyfikę.
Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o szczegółach.

Masz pytania? Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik